01 Μαΐ 2018

Cannabis sativa: Το φυτό των χιλίων και ενός μορίων (Αναδημοσίευση με μετάφραση από: “Cannabis sativa: The Plant of the Thousand and One Molecules” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740396/pdf/fpls-07- 00019.pdf Christelle M. Andre*, Jean-Francois Hausman and Gea Guerriero *Environmental Research and Innovation, Luxembourg Institute of Science and Technology, Esch-sur-Alzette, Luxembourg (Περιβαλλοντική Έρευνα και Καινοτομία, Λουξεμβούργο – Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας,…

09 Δεκ 2017

Nowadays, you can get nearly pure CBD crystals, but what would you do with them once you have them? We discuss three ways to use pure CBD. Dabbing or vaping Your first step is to decide just how you want to take your crystals. If you’re into dabbing, that’s an easy choice, but not all…

09 Δεκ 2017

Ambrosia was born in Amsterdam , the brain child of young Italian partners with the goal of revolutionising the world of vaping. The demand coming from the market at that time revolved around Cannabis, but following meetings with CBD industry experts, Ambrosia has become a product destined to the world of vaping to treat psychophysical…

09 Δεκ 2017

Consumers can buy rich CBD oil in the EU. Most countries say it’s legal since it isn’t a drug, and the standard of regulation is far better than elsewhere. In the EU, by contrast, there’s little confusion. Hemp is widely cultivated as a crop, and hemp products ranging from foods to fabrics, and of course,…

09 Δεκ 2017

About Pan’s Ink terpene mix, what it is? Pan’s Ink® is fueled by Terpenes, the molecules that give plants and flowers their particular scents and perfumes. A significant number of the physiological impacts you encounter when smoking your herbs are because of the plant’s special “terpene profile”. Which in straightforward terms depicts which sorts of…

09 Δεκ 2017

Hemp oil is cannabidiol, not Marijuana The public is very confused about Hemp oil, and the internet and people’s use of terminology is largely to blame. People like Rick Simpson will refer to “hemp oil” when they really mean “marijuana oil”. Marijuana oil contains THC with tiny amounts of CBD. Hemp oil is cannabidiol with only tiny…