02 Μαΐ 2018

Τα τερπένια είναι μια κατηγορία ελαφρών, ελαιωδών χημικών ουσιών που παράγονται από φυτά που είναι ευρέως υπεύθυνα για το άρωμά τους. Μπορούν να θεωρηθούν ως απίστευτα συμπυκνωμένα φυσικά αρωματικά . Υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικά τερπένια, πολλά από τα οποία είναι βιοδραστικά ή συνεργαστικά με άλλες ενώσεις. Τα τερπένια  δεν μπορούν να αναμιχθούν με νερό, αν και αναμιγνύονται…

09 Δεκ 2017

About Pan’s Ink terpene mix, what it is? Pan’s Ink® is fueled by Terpenes, the molecules that give plants and flowers their particular scents and perfumes. A significant number of the physiological impacts you encounter when smoking your herbs are because of the plant’s special “terpene profile”. Which in straightforward terms depicts which sorts of…